Tỉnh đoàn tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng Đại hội Đảng Hoạt động cơ sở Mỗi ngày 1 tin tốt mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp

Sáng ngày 06/4/2021, tại Hội trường Tỉnh đoàn, Chi ủy cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông tin một số nội dung quan trọng trong nước và tỉnh hiện nay. Dự Hội nghị có các đồng chí là cán bộ, đảng viên cơ quan và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên được nghe đồng chí Huỳnh Thị Thanh Nguyệt – UVBTV Tỉnh đoàn, Chi ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn quán triệt cụ thể các nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông tin một số nội phát triển kinh tế – xã hội trong nước và của tỉnh hiện nay.

Việc tổ chức quán triệt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông tin một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế đất nước là hoạt động thiết thực của Chi ủy cơ quan Tỉnh đoàn nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và hành động cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan, giúp các đồng chí cán bộ, đảng viên cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan trong năm 2021, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh ngày càng phát triển.

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

Trả lời