An Nhơn góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV và Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 15/9/2022, tại Hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thị xã, Ban Thường vụ Thị đoàn An Nhơn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV và Dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham dự của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã.

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đã sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII; Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nhìn chung, các đồng chí đánh giá các Văn kiện Đại hội đã khái quát đầy đủ những kết quả mà tuổi trẻ tỉnh nhà cũng như tuổi trẻ toàn quốc đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Bên cạnh đó, đề xuất và đưa ra nhiều ý kiến chia sẻ, trao đổi về nhu cầu, nguyện vọng cơ bản của thanh niên địa phương cần được quan tâm và chú trọng ssuaw ra các giải pháp cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ mới, nhất là việc hỗ trợ vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động thanh niên; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; các hoạt động về tập hợp, đoàn kết thanh niên; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng…

 Hội nghị đã phát huy được trí tuệ, sức trẻ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trả lời