An Nhơn: Lễ công bố và trao Quyết định nâng cấp Chi đoàn cơ sở thành Đoàn cơ sở Trung tâm GDNN-GDTX thị xã An Nhơn

Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chiều ngày 14/9/2023, Đoàn thanh niên Trung tâm GDNN-GDTX thị xã An Nhơn tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định nâng cấp Chi đoàn cơ sở lên Đoàn cơ sở Trung tâm GDNN-GDTX thị xã An Nhơn.

Thời gian qua, Đoàn thanh niên Trung tâm GDNN-GDTX thị xã An Nhơn đã có sự chuyển biến, lớn mạnh về số lượng và chất lượng, đến nay đã có 257 đoàn viên. Trước yêu cầu nhiệm vụ của phong trào thanh niên, việc nâng cấp từ Chi đoàn cơ sở lên thành Đoàn cơ sở là hết sức cần thiết để thuận lợi trong triển khai và tổ chức nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào của Đoàn.

Tại buổi lễ, Đoàn thanh niên Trung tâm GDNN-GDTX thị xã An Nhơn đã được đồng chí Nguyễn Tấn Hưng – Bí thư Thị đoàn An Nhơn trao Quyết định nâng cấp từ Chi đoàn cơ sở lên Đoàn cơ sở và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 09 đồng chí, đồng chí Đỗ Đình Nguyên giữ chức vụ Bí thư lâm thời. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chấp hành lâm thời cần khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2024 và triển khai tốt các hoạt động phong trào Đoàn trong thời gian tới.

Thanh Trà

Trả lời