An Nhơn: Tổ chức chương trình “Xuân Yêu thương”

Tin tức 2017
Nhân dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, Thị đoàn An Nhơn tổ chức nấu và trao tặng gần 600 cây bánh tét cho các đối tượng trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, các gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn thị xã.

 Bên cạnh đó,  Thị đoàn An Nhơn đã tổ chức đi thăm tặng 60 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng)  cho đối các em mồi côi trên địa bàn thị xã; tặng 20 suất quà trị giá 4 triệu đồng cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn, không nơi nương tựa tại Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Định; thăm tặng 05 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho trẻ em Làng Canh Tiến, xã Canh Liên, Huyện Vân Canh.

Ngoài ra, đã vận động các cơ sở Đoàn trao tặng gần 100 suất quà với trị giá gần 100 triệu đồng  cho các đối tượng trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, gia đình chính sách tại địa phương, đơn vị.

Trả lời