An Nhơn tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2015

Tin tức 2017
Ngày 28/6, Thị đoàn An Nhơn Phối hợp với Phòng Lao động và Thương binh xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm VHTT-TT thị xã tổ chức diễn đàn Quyền trẻ em với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” năm 2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã với sự tham gia của hơn 120 em học đến từ các Trường THCS trên địa bàn thị xã An Nhơn.
Tại diễn đàn, các em học sinh có dịp được xem 02 Tiểu phẩm và đối thoại trực tiếp với lãnh đạo UBND thị xã, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã về vấn đề các em quan tâm hiện nay như: Về các chính sách hỗ trợ giáo dục; Vấn đề giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách cho học sinh, tình hình dạy thêm, học thêm hiện nay, tình trạng học sinh bỏ học và cách phòng ngừa, hạn chế; Về sân chơi dành cho trẻ em, … Qua đó tạo cơ hội cho trẻ em được công khai bày tỏ ý kiến, nhu cầu cần được bảo vệ chăm sóc và giáo dục, cũng như chia sẻ ước mơ, cách suy nghĩ của mình về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hiện nay, tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp chính quyền, nhà trường, cộng đồng về quan điểm, phương pháp giáo dục, bảo vệ chăm sóc trẻ em và thực hiện các chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Trả lời