Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bình Định lần thứ 6 năm 2021

Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa học và Công nghệ

Nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên đã và đang có nhu cầu khởi nghiệp; khuyến khích thanh niên xây dựng các dự án khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên, tham gia phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Định. Tìm kiếm, lựa chọn các dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng, có khả năng nhân rộng và phát triển hiệu quả trong tương lai; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định năm 2021. Cuộc  đã chính thức khởi động và bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/2021.

Đây là cuộc thi thường niên dành cho cộng đồng khởi nghiệp tỉnh Bình Định. Thông qua Cuộc thi để tìm kiếm, phát hiện các dự án khởi nghiệp xuất sắc để đưa vào ươm tạo hướng đến hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp (startup).

Cuộc thi nằm trong chuỗi các nội dung hoạt động của nhiệm vụ “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định năm 2021”, là nhiệm vụ chiến lược đóng góp tích cực cho sự phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh. Thể lệ và thông tin chi tiết về cuộc thi và đăng ký tại link: http://bihub.vn/cuoc-thi-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tinh-binh-dinh-nam-2021/.

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định năm 2020 thu hút 42 ý tưởng trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Du lịch, Sản xuất, KH&CN, Kinh doanh, Thủ công mỹ nghệ, Giáo dục, Dịch vụ, Y tế, Xây dựng. Sau vòng sơ khảo, 10 ý tưởng xuất sắc được chọn vào chung kết.

Kim Thoa – Ban Phong trào

Trả lời