Bình Định Hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến trong đoàn viên thanh niên

Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa học và Công nghệ Tài năng trẻ

Sáng tạo luôn là một phẩm chất của thanh niên, ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động sáng tạo, vì thế phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được xem là một trong ba phong trào hành động cách mạng trọng tâm của Đoàn được triển khai với mục đích khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, phát huy vai trò “cầu nối” của tổ chức Đoàn giúp ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên được hiện thực hóa, góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ cho tỉnh cũng như phục vụ cho công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai hiệu quả phong trào tuổi trẻ sáng tạo thông qua việc hỗ trợ hiện thực hoá các ý tưởng, sáng kiến, trong đó tập trung vào các ý tưởng có tính sáng tạo và khả thi cao, có khả năng ứng dụng trong học tập, sản xuất và đời sống, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các hoạt động hỗ trợ cụ thể như: Từ hệ thống ngân hàng ý tưởng do các bạn đoàn viên thanh niên đăng ký, sẽ phối hợp, liên lạc để hỗ trợ từ quá trình lên ý tưởng, hoàn thiện ý tưởng đến khi tạo thành sản phẩm có thể tham gia các cuộc thi cấp huyện và cấp tỉnh về ý tưởng sáng tạo. Phối hợp hỗ trợ trong công tác trưng bày, quảng bá sản phẩm để sản phẩm có thể đến gần hơn với nhiều đối tượng có nhu cầu. Hỗ trợ hiện thực hoá từ 01 sản phẩm sẽ được nhân rộng và sử dụng tại nhiều Liên đội, trường học hoặc nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh, các ý tưởng, sáng kiến được hiện thực hoá như:

  1. Sách pop-up về lịch sử tiến hoá loài người học tập môn tiếng Anh cho học sinh của Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hoài Nhơn
  2. Game em yêu lịch sử Bình Định của Trường TH số 3 Hoài Hương, Hoài Nhơn.
  3. Giải pháp “Thiết bị tự động ngắt nước ở gia đình khi rò rỉ hoặc vỡ đường ống”
  4. Hệ thống phân loại rác dựa trên màu sắc túi đựng rác của Trường THCS Lương Thế Vinh, Quy Nhơn
  5. Hệ thống cho ăn tự động trong chăn nuôi gà của Trường THPT số 1 Tuy Phước, Tuy Phước

Kim Thoa – Ban Phong trào Tỉnh đoàn

Trả lời