Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tuổi trẻ Bình Định học tập và làm theo lời Bác

Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, ngày 24/11/2021, được sự cho phép của Cấp ủy, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức đến toàn thể đoàn viên, chiến sĩ của đơn vị.

Tại buổi học tập trực tuyến, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được PGS.TS Hồ Xuân Quang – Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học, trường Đại học Quy Nhơn báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Qua buổi triển khai chuyên đề, giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên của đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình sinh hoạt Đoàn định kỳ và trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đơn vị.

Phong Thiên – Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trả lời