Huyện đoàn Vân Canh: Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Canh Vinh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 25 và 26/2/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Canh Vinh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị Ban Thường vụ Huyện đoàn Vân Canh chọn để chỉ đạo điểm Đại hội đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong […]

Chi tiết

Quy Nhơn: Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở khối cơ quan, doanh nghiệp

Nhằm tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Quy Nhơn lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Thường vụ Thành đoàn lựa chọn […]

Chi tiết

Huyện đoàn Phù Mỹ chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở

Nhằm tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phù Mỹ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định khóa XIV, Ban Thường vụ Huyện đoàn lựa chọn đơn vị Đoàn xã Mỹ Lợi để tổ chức Đại hội […]

Chi tiết

Tuy Phước: Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2027

Sáng ngày 26/01/2022, tại Nhà văn hóa xã Phước Sơn, Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phước Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tổ chức thành công với 65 đại biểu chính thức đại diện cho 285 đoàn viên, thanh niên trong toàn xã. Đây là một trong những đơn […]

Chi tiết

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chỉ đạo thành công đại hội điểm cấp cơ sở

Ngày 22/01/2022, Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn cơ sở Agribank Bình Định là đơn vị được Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định chọn là một trong 04 đơn vị tổ chức […]

Chi tiết

Tỉnh đoàn Bình Định chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên tại xã Ân Phong khóa XIX

Nhằm tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định khóa XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn 03 đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở và bầu […]

Chi tiết