Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017

Tin tức 2017
Sáng ngày 30/01/2018, tại Hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn, Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Hội nghị đã báo cáo tổng kết công tác Đảng của chi bộ năm 2017 và chương trình công tác năm 2018. Trong năm 2017, Chi bộ cơ quan đã lãnh đạo cơ quan, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị: Duy trì tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan, trong đó đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; duy trì chế độ thông tin, thời sự hàng tháng; chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn các cấp và đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; quán triệt, sinh hoạt chuyên đề chào mừng kỷ niệm 87năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, 48 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể hóa thành 8 điều nên làm và không nên làm cho cán bộ công chức đăng ký thực hiện. Trong năm đã phát triển 05 đảng viên mới, cử 04 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị, tiến hành kiểm tra, giám sát 21 đảng viên. Chỉ đạo Công đoàn, Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; kết quả Chi đoàn được phân loại Vững mạnh, xuất sắc, đạt danh hiệu Chi đoàn 3 trách nhiệm.
Đ/c Lương Đình Tiên – Phó Bí thư Chi bộ thông qua báo cáo tổng kết
công tác Đảng của chi bộ năm 2017
Các đồng chí đảng viên tham gia ý kiến tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những kết quả mà tập thể Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí cũng định hướng một số vấn đề cần quan tâm triển khai trong thời gian tới: Tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ;…

Đ/c Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Xuân Vĩnh – Bí thư Chi bộ đề nghị tập thể đảng viên Chi bộ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị, học tập học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cùng với chi ủy chi bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong năm 2018.

Đ/c Nguyễn Xuân Vĩnh – Bí thư Chi bộ kết luận Hội nghị
Cũng tại Hội nghị, tập thể Chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao bằng khen Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017; 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 vinh dự nhận được khen thưởng của Chi bộ.

Chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao bằng khen
Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017

05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 vinh dự nhận được khen thưởng của Chi bộ

Trả lời