Công bố 10 gương mặt trẻ Bình Định tiêu biểu năm 2022

Gương mặt trẻ Bình Định tiêu biểu Gương, mô hình tiêu biểu Hoạt động cấp tỉnh
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định vừa chính thức công bố danh sách 10 cá nhân được lựa chọn trao giải thưởng Gương mặt trẻ Bình Định tiêu biểu năm 2022, danh sách cụ thể như sau:
Huyền Trang

Trả lời