Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh Bình Định tổ chức Lễ Bế mạc lớp "Bồi dưỡng nhận thức về Đảng" năm 2018 tại trường Cao đẳng Bình Định

Tin tức 2017
Chiều ngày 27/01/2018, tại trường Cao đẳng Bình Định, Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh Bình Định tổ chức Lễ Bế mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 85 đối tượng đảng là cán bộ giáo viên và học sinh sinh viên trường Cao đẳng Bình Định.

Về phía trường Cao đẳng Bình Định có đồng chí Trần Sỹ Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy cùng với 85 đối tượng đảng là học viên của lớp học. Sau 4 ngày học tập nghiêm túc (từ ngày 24/01/2018 đến ngày 27/01/2018), với tinh thần trách nhiệm cao, ban tổ chức lớp học đã tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự nhận thức về Đảng của các học viên. Kết quả đã có 85 học viên đủ điều kiện được Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh cấp giấy chứng nhận. Trong đó có 24 học viên đạt loại Giỏi (chiếm tỉ lệ 28%), 57 học viên đạt loại Khá (chiếm tỉ lệ 67%), 4 học viên xếp loại trung bình (chiếm tỉ lệ 5%).

Trả lời