Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Cụ thể hóa và triển khai sâu rộng Cuộc vận động xây dựng Chi đoàn mạnh năm 2023

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chi đoàn là tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức đoàn thanh niên, là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, là đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên. Chi đoàn cũng là nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương công tác của Đoàn, là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn. Việc tổ chức sinh hoạt Chi đoàn là một hoạt động thường xuyên nhằm thu hút, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên.

Trong thời gian vừa qua Ban Thường vụ Đoàn Khối luôn quan tâm chú trọng đến công tác “Xây dựng Chi đoàn mạnh” và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Bởi Chi đoàn là cầu nối để triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác đoàn đến với đoàn viên thanh niên, Chi đoàn mạnh thì đoàn cơ sở mới mạnh. Ban Thường vụ Đoàn Khối đã triển khai đến tận các cơ sở đoàn các nội dung về thực hiện Cuộc vận động xây dựng Xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên cả 3 mặt: Chi đoàn mạnh về tư tưởng, chính trị; Chi đoàn mạnh về tổ chức hoạt động; Chi đoàn mạnh về xây dựng tổ chức.

Trên cơ sở kế hoạch và tài liệu sinh hoạt chi đoàn đã được ban hành, ban chấp hành chi đoàn tiến hành triển khai sinh hoạt chi đoàn đảm bảo theo Điều lệ Đoàn và mời Ban Chấp hành Đoàn Khối tham dự. Ngoài việc lựa chọn những nội dung phù hợp, gần gũi với tuổi trẻ, các nội dung về các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, các vấn đề của địa phương, tình hình tư tưởng dư luận trong thanh niên tại đơn vị cũng được các chi đoàn thông tin kịp thời tại các buổi sinh hoạt; bên cạnh đó, còn tổ chức chiếu phim tư liệu kết hợp với tổ chức hội thi giúp buổi sinh hoạt không đơn điệu và tổ chức tọa đàm, đối thoại để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên…

 

Ngoài ra, ban chấp hành chi đoàn triển khai các nội dung hoạt động gắn với các hoạt động tháng thanh niên, tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, các hoạt động “Về nguồn”… đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

 

Bên cạnh đó các chi đoàn đã nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn phải theo hướng đồng hành, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…duy trì nghiêm nền nếp chế độ, nguyên tắc và quy trình sinh hoạt, không ngừng cải tiến nội dung, hình thức, biện pháp sinh hoạt phù hợp với đặc thù của chi đoàn.

 

Trong giai đoạn hiện nay, xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của đoàn viên thanh niên theo đó cũng ngày càng cao hơn. Chính vì vậy việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của chi đoàn đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên là điều cần thiết, góp phần xây dựng chi đoàn trở thành mái nhà chung đoàn kết tập hợp, giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên.

Huy hoàng

 

Trả lời