Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đoàn, Hội năm 2015

Tin tức 2017
Nhằm từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong Khối, ngày 24/10/2015, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội năm 2015 cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở tại TP. Quy Nhơn.
Tham dự Hội nghị tập huấn có hơn 150 đồng chí cán bộ đoàn đến từ 54 cơ sở đoàn trực thuộc.

Tham gia lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ đoàn được trang bị các kiến thức, kỹ năng hay về: phần mềm Quản lý đoàn viên, công tác đoàn vụ, kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức trò chơi teambuilding.

Chương trình tập huấn là hoạt động thường xuyên hàng năm nhằm bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, cũng là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cơ sở gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn, Hội tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của khối. 

Trả lời