Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Chiều ngày 21/02/2020, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Xuân Trường – Đảng ủy viên Đảng ủy Sở, đồng chí Nguyễn Thị Hoa Mận – Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cùng 30 đồng chí là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu thuộc Đoàn Sở.
Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Sở và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đoàn Sở trong giai đoạn 2017 – 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bổ sung các chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2022. Cán bộ, đoàn viên tham gia Hội nghị đã tập trung thảo luận, nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Đoàn Sở trong giai đoạn 2017 – 2019, đề xuất một số mô hình, giải pháp nhằm phát huy thế mạnh về khoa học, công nghệ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Đoàn Sở, của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã đề ra trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Tại Hội nghị, Đoàn Sở đã tiến hành bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Sở, đồng chí Nguyễn Quốc Bảo được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Hoa Mận – Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Trả lời