Hoài Nhơn: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Thị đoàn khóa XX lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chiều ngày 23/9/2022, tại Hội trường UBND phường Hoài Tân, Ban thường vụ Thị đoàn Hoài Nhơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Thị đoàn lần thứ II; sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; triển khai học tập, quán triệt 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban thường vụ Thị ủy, Ban Thường vụ Thị đoàn đã cụ thể hóa các nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong huyện triển khai, tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ Đoàn đã tích cực thảo luận, đề xuất những giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời nêu ra những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo tại địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên trong 3 tháng cuối năm 2022, từng bước nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn toàn thị xã.

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính công trực tuyến, đảm bảo công tác Đoàn cuối năm, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác kêu gọi thanh niên nhập ngũ, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử Đoàn thanh niên.

Hoan Ngọc

Trả lời