Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VII và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2022- 2027

Hoạt động cấp tỉnh Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trong chiều ngày 05/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VII và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2022- 2027 thông qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến cho 40 đồng chí là Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn và cán bộ khối phong trào tại cơ quan Tỉnh Đoàn ở điểm cầu cấp tỉnh; hơn 200 cán bộ Đoàn chủ chốt của huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tại 20 điểm cầu cấp huyện và các điểm cầu cấp cơ sở.

Đây là hoạt động chính trị sâu rộng trong các cấp bộ đoàn của tỉnh và cũng là hoạt động khởi đầu quan trọng của một nhiệm kỳ mới nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh đã đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Hồng Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn chia sẻ về những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 và đồng chí Nguyễn Thành Trung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn kết luận Hội nghị.

Hội nghị đã hoàn thành các nội dung đã đề ra. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các cấp bộ Đoàn tích cực, nỗ lực, phấn đấu để thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết trong nhiệm kỳ trước và những năm tiếp theo. Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Bình Định, tuổi trẻ toàn tỉnh quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn vào cuộc sống.

Đây là hoạt động giúp các cấp bộ Đoàn, ĐVTN nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết và tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

 * Hình ảnh điểm cầu cấp huyện:    

Huyền Trang

Trả lời