Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Hoạt động cấp tỉnh Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2023); chiều ngày 16/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 trong các bộ, đoàn viên, thanh niên tại cơ quan và Trung tâm HĐTTN tỉnh.

Tại Hội nghị, PGS. TS. Hồ Xuân Quang – Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, trường Đại học Quy Nhơn đã trao đổi và báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” (đối với cán bộ đoàn) và chuyên đề “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (đối với ĐVTN) nhằm tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.


Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thông qua học tập, làm theo và nêu gương, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn về sự phấn đấu và hy sinh vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để ngày càng tin yêu và vững bước theo con đường mà Người đã chọn.

Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2023, giúp cho tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà sẽ nhận thấy được trách nhiệm, vai trò của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là vai trò nêu gương của lãnh đạo, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó…


Huyền Trang

Trả lời