Huyện đoàn An Lão tổ chức Ngày Hội “Học sinh với văn hóa giao thông” năm 2016

Tin tức 2017
Chiều ngày 22/09/2016 tại nhà hoạt động đa năng trường PTDT Nội trú huyện An Lão, Ban Thường vụ Huyện đoàn An Lão phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện An Lão tổ chức Ngày Hội “Học sinh với văn hóa giao thông” năm 2016.
Ngày hội nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên , học sinh; giúp đoàn viên thanh thiếu niên nắm bắt các nội dung về Luật ATGT, các nghị định của chính phủ về trật tự ATGT, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu niên…

Ngày hội được tổ chức với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, hấp dẫn đã thu hút đông đảo các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia.

Trả lời