Huyện đoàn Tuy Phước tổ chức tuyên truyền pháp luật trong ĐVTN

Tin tức 2017
Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 – 2017; Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuy Phước đã chỉ đạo 05/05 Đoàn các trường Trung học Phổ thông trong toàn huyện tổ chức tuần lễ giáo dục công dân đầu năm học 2016- 2017 với các hình thức như: tổ chức buổi truyền thông, các diễn đàn, hội thi tuyên truyền về Luật thanh niên, luật giao thông đường bộ, đường biển, luật phòng, chống ma túy học đường…
Qua các hoạt động trên nhằm giúp ĐVTN, học sinh nâng cao nhận thức, ý thức về việc chấp hành tốt luật an toàn giao thông, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức trong và ngoài nhà trường.

Trả lời