Khi các chính sách của Đảng đi vào cuộc sống

Gương, Mô hình tiêu biểu Hoạt động Đoàn Hoạt động Hội Hội LH Thanh niên Khời nghiệp, lập nghiệp Mỗi ngày 1 tin tốt mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp Tài năng trẻ

Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đã để lại những kết quả quan trọng được ghi nhận, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, an ninh chính trị tại các địa phương.
Nắm bắt được các chủ trương của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp với NHCSXH huyện, UBND xã, Ban Giảm nghèo xã tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, các chính sách ưu đãi dành cho người nghèo; thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả phối hợp tuyên truyền, vận động nộp lãi và gốc đúng hạn.
Đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua Đoàn Thanh niên là 313.430 triệu đồng, với 7.549 hộ vay. Riêng tại xã An Hưng, huyện An Lão tại thời điểm cuối năm 2019: Tổng dư nợ đạt 13.465 triệu đồng, với 332 hộ vay, không có nợ quá hạn; trong đó, nguồn vốn ủy thác qua Đoàn Thanh niên là 1 tỷ đồng với 1.418 hộ vay. Là một xã miền núi, đời sống người dân chủ yếu dựa vào các hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi, trồng cây lâu năm… Biết được các chính sách ưu đãi của Nhà nước, nhiều hộ vay đã mạnh dạn xin vay vốn từ nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội để mua cây, con giống, mở rộng quy mô nuôi trồng, mang lại lợi nhuận và hiệu quả kinh tế cao. Gặp và trao đổi với chị Đinh Thị Sái, 32 tuổi, tại thôn 1, xã An Hưng, chị cho biết: từ khi có nguồn vốn vay của Ngân hàng, vợ chồng chị đã mạnh dạn hơn trong việc đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, xây được ngôi nhà nhỏ để hai vợ chồng và đứa con có chỗ ra vào. Chị rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện giúp đỡ cho vợ chồng chị và những người dân nơi đây.
Để đạt được những kết quả trên, Đoàn Thanh niên xã và các Hội đoàn thể nhận ủy thác đã phối hợp với NHCSXH huyện triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn; định kỳ họp giao ban đánh giá kết quả đạt được, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát đến Hội đoàn thể cấp dưới, tổ TK&VV và hộ vay; triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác…
Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đang dần đi vào cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp cho nhiều đoàn viên, thanh niên và người dân vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống.

Trả lời