Phù Cát: Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn trường học nhiệm kỳ 2022 – 2023 đảm bảo thời gian quy định

Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022 – 2023; tính đến thời điểm này, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo 08/08 Đoàn trường THPT và tương đương trên địa bàn huyện tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường, nhiệm kỳ 2022 – 2023.

Chương trình Đại hội diễn ra với mục đích báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn năm học 2022 – 2023. Đồng thời BCH nhiệm kỳ 2021 – 2022 tự kiểm điểm về những tồn tại trong năm học vừa qua, đưa ra những giải pháp khắc phục để năm học mới đạt được những thành tựu nổi bật. Tại Đại hội, các đại biểu đã sôi nổi, hào hứng thảo luận, chọn ra những Đoàn viên tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực đại diện cho tiếng nói của Thanh niên bầu vào BCH nhiệm kỳ mới của Đoàn trường.

Chỉ đạo tại Đại hội, Thường trực Huyện đoàn đã ghi nhận những thành tích của Đoàn trường trong nhiệm kì 2021 – 2022 và chỉ ra một số nội dung công tác trong nhiệm kì mới về đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục và tổ chức các hoạt động của đoàn phù hợp với tình hình mới; phát huy tính tích cực chủ động của đoàn viên giáo viên và học sinh; công tác tập huấn đội ngũ cán bộ đoàn, sinh hoạt các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm…

Thành công của Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đưa phong trào Đoàn, Hội thanh niên nhà trường ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ tới.

Hoàng Vân

Trả lời