Phù Mỹ: Tiếp tục duy trì hoạt động vận hành hiệu quả các Tổ công nghệ số thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện quý III năm 2023

Chuyển đổi số, nâng cao năng lực số trong thanh niên

Trong quý III năm 2023, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Mỹ tiếp tục duy trì hiệu quả 19 “Tổ công nghệ số thanh niên”. 100% các tổ Công nghệ số thanh niên ra quân hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyển đổi số.
Định kỳ hàng tuần, trong đó tập trung vào các ngày thứ 7, chủ nhật tại bộ phận 01 cửa, nhà văn hóa thôn, khu phố và triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, cài đặt và sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử,… Kết quả, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện đã hướng dẫn cài đặt tài khoản dịch vụ công được 8.167 tài khoản của đoàn viên, thanh niên, 20.998 tài khoản công dân; hướng dẫn được 5.885 hồ sơ trực tuyến.

Trong thời gian tới, Huyện đoàn Phù Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ sở Đoàn, đặc biệt là Đoàn các xã, thị trấn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động ra quân hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, cài đặt và sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử tại 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, để đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu mà Tỉnh đã giao, đồng thời góp phần cùng tuổi trẻ Bình Định thực hiện có hiệu quả công trình thanh niên “Tuổi trẻ Bình Định tiên phong chuyển đổi số”.

Trả lời