Quy Nhơn: Tổ chức Kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

 Nhằm đánh giá kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023 của các Liên đội Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố. Hội đồng Đội thành phố phối hợp với Phòng GD&ĐT thành phố tổ chức kiểm tra phân loại các Liên đội năm học 2022 – 2023. Thời gian kiểm tra diễn ra từ ngày 16/5 – 20/5/2023 tại Văn phòng Thành đoàn Quy Nhơn.

Nội dung kiểm tra phân loại các Liên đội bao gồm: kiểm tra việc triển khai và thực hiện Chương trình Công tác Đội năm học 2022 – 2023; kiểm tra thực hiệu Điều lệ Đội, Nghi thức Đội sửa đổi; kiểm tra các loại sổ sách Chi đội, Liên đội, Tổng phụ trách Đội,…

Vi Vi

Trả lời