Ra mắt chuyên trang hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên

Khời nghiệp, lập nghiệp

Nhằm hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên, sáng ngày 25/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ra mắt chuyên trang http://khoinghiep.tuoitrebinhdinh.vn.

Tại chuyên trang này, đoàn viên, thanh niên sẽ đăng tải các sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp của mình để Tỉnh đoàn hỗ trợ quảng bá đến đông đảo khác hàng; các khách hàng cũng có thể vào trực tiếp chuyên trang để đặt mua các sản phẩm của thanh niên.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể của Tỉnh đoàn để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên.

Ban Phong trào Tỉnh đoàn

Trả lời