Tây Sơn: Tích cực ra quân các hoạt động chuyển đổi số cộng đồng

Chuyển đổi số, nâng cao năng lực số trong thanh niên Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 – 2027″ và Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, trong tháng 8/2023 các cơ sở Đoàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tây Sơn đã đồng loạt đẩy mạnh ra quân các tổ công nghệ số thanh niên và đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa các xã, thị trấn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an các xã, thị trấn để triển khai thực hiện đã mang lại hiệu quả hết sức thiết thực.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân cao điểm các tổ công nghệ số thanh niên vào các ngày chủ nhật hàng tuần với phương châm thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên mạng xã hội đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải thực hiện chuyển đổi số hướng tới 3 mục tiêu: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Các hoạt động đã thể hiện vai trò xung kích, tiên phong của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho người dân, góp phần hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế số, xã hội số hiện đại.

Quí Trọng

Trả lời