Thành đoàn Quy Nhơn hưởng ứng quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn Mỗi ngày 1 tin tốt mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định. Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến khó lường, ngày càng lan rộng tại nhiều quốc gia, ảnh hưởng đến nền kính tế toàn cầu và đang tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân, kinh tế – xã hội của đất nước, của tỉnh ta. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, để góp thêm nguồn lực phòng, chống dịch đặc biệt là mua Vaccine. Ngày 04/6/2021, Ban Thường vụ Thành đoàn Quy Nhơn kêu gọi cán bộ, đoàn viên thanh niên quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Tổng giá trị quyên góp là 10.000.000 đồng sẽ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để đóng góp vào quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 quốc gia. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện cộng đồng của tuổi trẻ Quy Nhơn.

Vi Vi – Thành đoàn Quy Nhơn

Trả lời