Thiếu nhi Tây Sơn với phong trào Lì xì heo đất

Hoạt động cấp cơ sở
Thực hiện sự chỉ đạo của HĐĐ tỉnh Bình Định, đồng thời tiếp nối thành công của Phong trào Lì xì heo đất trong những năm trước, Hội đồng Đội huyện Tây Sơn triển khai phong trào Lì xì heo đất trao góc học tập giúp bạn học tốt.
Qua đợt phát động, các Liên đội thu được tổng số tiền là 94.272.500đ. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và thiệt thực nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về truyền thống tương thân tương ái, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết, biết chia sẻ, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong thiếu nhi.

 

Trả lời