Huyện đoàn Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Đại hội Đoàn các cấp

Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ngày 06/3/2018, tại Trung tâm hoạt động TTN huyện Vĩnh Thạnh, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Thạnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Tham dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội HLTN Việt Nam huyện cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đoàn xã, thị trấn, chi đoàn trực thuộc, đoàn trường học và giáo viên Tổng phụ trách Đội các trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn huyện.     

Hội nghị đã tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ Đoàn, Hội, Đội nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Thạnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực, sáng tạo trong triển khai thực hiện góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; lồng ghép việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện.

 

Trả lời