Truyền thông kiến thức công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Sáng 30/3, Tại UBND xã Tam Quan Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức truyền thông công tác bảo vệ chủ quyền khu vực biên giới biển, đảo năm 2021.

Tại buổi tuyên truyền cán bộ Hội nông dân xã, chi, tổ, các chủ tàu, thuyền trưởng, tàu viên và gia đình có người đánh bắt xa bờ đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản và chủ trương của Đảng và Nhà nước về biển, đảo, một số luật, Nghị định về biển đảo Việt Nam như: Luật biển 2012, Luật thủy sản 2017, Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản; Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thủy sản; Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị 45/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chông khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định; các chính sách của Nhà nước đối với ngư dân bám biển hoạt động khai thác hải sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài, cung cấp thông tin giúp neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão, tìm kiếm cứu nạn; Nghị quyết số 09-NQ/TW về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám, khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Buổi tuyên truyền đã nâng cao nhận thức về biển, đảo cho cán bộ, hội viên cũng như ngư dân và gia đình ngư dân hành nghề đánh bắt trên biển từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các đội tượng có hành vi xâm phạm chủ quyền, biển đảo, xâm phạm vùng  biển nước ngoài; các đường dây, đối tượng mua giới, tổ chức đưa tàu cá ra nước ngoài đánh bắt, khai thác thủy, hải sản trái phép, kết hợp đánh bắt, làm ăn, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Dịp này Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã tặng 100 lá cờ Tổ quốc và tổ chức cho ngư dân ký cam kết không vi phạm các quy định khi hành nghề trên biển và không vi phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt, khai thác thủy, hải sản.

Thanh Bình – BĐBP tỉnh

Trả lời