Truyền thông việc làm tại huyện Phù Cát

Tin tức 2017
Ngày 29/10/2015, huyện đoàn Phù Cát phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm thanh niên Bình Định tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề lập nghiệp năm 2015 tại 02 điểm xã Cát Khánh và xã Cát Nhơn cho hơn 200 ĐVTN và người lao động.

Tham gia buổi truyền thông, thanh niên được thông tin cụ thể về chủ trương, chính sách về lao động việc làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, chủ yếu tuyển dụng lao động làm việc tại thị trường Nhật Bản, về chỉ tiêu đào tạo nghề, điều kiện tuyển sinh, cung cấp và tiếp nhận hồ sơ đăng ký học nghề, xin việc làm…

Thông qua chương trình đã giúp thanh niên và người lao động kịp thời thông tin để định hướng về nghề nghiệp cho thanh niên, thực hiện tốt vai trò của Đoàn, Hội trong “đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp việc làm”.

Trả lời