Vân Canh: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý III năm 2023.

Chưa được phân loại

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Vân Canh tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ định kỳ quý III, năm 2023 với chủ đề Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ”.

Thế hệ trẻ có vai trò rất to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, thế trẻ có rất nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước. Tuy nhiên, do mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng như xu thế toàn cầu hóa có nơi, có lúc còn một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ có những biểu hiện giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Qua buổi sinh hoạt, các thành viên Câu lạc bộ đã nêu các giải pháp để thế hệ trẻ phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ở Vân Canh nói riêng và Việt Nam nói chung trong giai đoạn hiện nay.

Đây là  hoạt động cụ thể, thiết thực, tạo ra môi trường lành mạnh, giúp cho thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước, xác định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng và ý thức được trách nhiệm của bản thân để phấn đấu trong học tập và rèn luyện, trưởng thành, phát huy tinh thần xung kích tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Như Sương

Trả lời