Vân Canh: Tiếp tục duy trì hoạt động vận hành hiệu quả các Tổ công nghệ số thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện quý III năm 2023

Chuyển đổi số, nâng cao năng lực số trong thanh niên Hoạt động cấp cơ sở Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trong quý III năm 2023, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vân Canh tiếp tục duy trì hoạt động 07 “Tổ công nghệ số thanh niên”. Các tổ Công nghệ số thanh niên  ra quân hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyển đổi số. Định kỳ hàng tuần, mỗi tuần 03-04/buổi (các buổi sáng, chiều, tối) tại bộ phận Một cửa các xã và nhà văn hóa các thôn, làng, khu phố.

Các đơn vị ra quân triển khai một số hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Xã Canh Hiển ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”; Đoàn thị trấn ra quân theo mô hình “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để thực hiện hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt định danh điện tử góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn huyện; xã Canh Vinh phát động phong trào “Tuổi trẻ xung kích tham gia cải cách thủ tục hành chính”, trong đó cử ĐVTN trực 100% tại bộ phận Một cửa cấp xã, hướng dẫn người dân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia; tạo tài khoản và thực hiện quy trình các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia…; xã Canh Hiệp, Canh Thuận phối hợp với Hội LHPN thôn, làng ra quân hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại các điểm chợ, nơi công cộng; xã Canh Liên lồng ghép tại các buổi sinh hoạt thôn, làng, chi đoàn để hướng dẫn người dân; xã Canh Hòa phối hợp với Viettel Vân Canh ra quân hướng dẫn dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Để tiếp tục đưa công tác chuyển đổi số đi sâu hơn nữa vào đời sống xã hội, ngoài việc xây dựng các mô hình. Trong thời gian tới, Huyện đoàn sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức cho mỗi đoàn viên thanh niên. Khi đoàn viên nhận thức và ứng dụng mạnh mẽ hơn việc chuyển đổi số vào hoạt động của đoàn và trong đời sống thì sẽ lan toả được mạnh mẽ ra cộng đồng xã hội.

Như Sương

 

Trả lời