Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm 2018

Hoạt động cơ sở
Khen thưởng tại Hội nghị

Sáng ngày 4/10/2018 tại hội trường của cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm 2018.

 Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 với phương châm lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và các cấp bộ Đoàn trong Khối đã đồng loạt ra quân các đội hình tình nguyện với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, cụ thể: đội hình thực hiện sửa chữa điện cho các hộ gia đình; đội hình sơn, sửa tường rào cổng ngõ cho trường mẫu giáo; đội hình tuyên truyền về tiết kiệm điện. Các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè – năm 2018 đã phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên là môi trường giáo dục của thanh niên, để thanh niên cống hiến, phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động, công tác tuyên truyền được Ban Thường vụ Đoàn Khối chú trọng thực hiện, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2018 có sự phát triển tích cực, các chương trình hoạt động như Mừng Đảng – Mừng Xuân”, Tháng Thanh niên”, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tháng công nhân”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè”, Hội trại Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đoàn Khối (20/9/1993 – 20/9/2018) và 20 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam Khối Doanh nghiệp tỉnh (15/10/1998 – 15/10/2018)” luôn được các cáp bộ Đoàn trong Khối hưởng ứng mạnh mẽ, nhiều hoạt động đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, các hoạt động của Đoàn, Hội đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm chủ yếu của các cấp bộ Đoàn. Có nhiều hoạt động thiết thực gắn liền với công tác giáo dục truyền thống, an sinh xã hội, hành động vì môi trường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, luôn bám sát vào sự chỉ đạo của cấp ủy, có nhiều hoạt động hưởng ứng và làm theo hiệu quả; các phong trào xung kích và đồng hành được triển khai rộng rãi, hỗ trợ, giải quyết những vấn đề bức xúc của thanh niên công nhân và được cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị đánh giá cao; các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho thiếu niên nhi đồng được tổ chức có hiệu quả, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội. Các công trình, phần việc thanh niên đã thể hiện được vai trò của tổ chức Đoàn đồng hành với thanh niên, tính xung kích của Đoàn được khẳng định trong từng hoạt động. Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng đúng mức; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường và ngày càng có chất lượng hơn.

Tại Hội nghị, Đoàn Khối đã tặng giấy khen cho 12 cơ sở đoàn và tập thể cụm thi đua số 05 Khối Ngân hàng đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Lê Khánh – Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

Trả lời