Huyện đoàn Vân Canh ra quân các đội tình nguyện hỗ trợ nhân dân khai báo y tế

Gương, Mô hình tiêu biểu Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn Mỗi ngày 1 tin tốt mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp

Trong những ngày vừa qua, sau khi Chính phủ kêu gọi toàn dân khai báo y tế để kiểm soát dịch Covid-19, được sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn, thanh niên Vân Canh đồng loạt ra quân đến từng ngõ, gõ từng nhà để giúp người dân thực hiện khai báo y tế gắn với triển khai tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19 rộng rãi trong đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện.
Huyện đoàn Vân Canh đã phát động tổ chức 23 đội hình tình nguyện, theo đó 7 xã, thị trấn có 14 đội hình và 09 chi đoàn trực thuộc có 09 đội hình, thực hiện vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân khai báo y tế, với sự tham gia của 120 đoàn viên, thanh niên. Để tham gia chương trình, các bạn đoàn viên, thanh niên đã được tập huấn các kỹ năng trong việc khai báo thông tin y tế, kỹ năng đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Việc sử dụng ứng dụng NCOVI để khai báo thông tin y tế, tình trạng sức khỏe cá nhân… không chỉ cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác phòng chống dịch mà còn giúp người dân khai báo thông tin sức khỏe của bản thân và gia đình mọi lúc, mọi nơi hoặc phản ánh thông tin dịch bệnh, đối tượng nghi ngờ nhiễm bệnh xung quanh khu vực mình sinh sống.


Lồng ghép trong việc khai báo y tế, thanh niên Vân Canh kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa tổ chức phát hàng ngàn khẩu trang miễn phí và tờ rơi thông tin về dịch bệnh Covid; hướng dẫn mang khẩu trang đúng cách, hướng dẫn rửa tay bằng nước sát khuẩn; tiếp tục tuyên truyền, nhất là bà con trong các làng, thôn; định hướng thông tin trong thanh thiếu niên và nhân dân trước tình hình dịch bệnh bằng nhiều kênh phong phú, đặc biệt phát huy vai trò, hiệu quả của mạng xã hội; kịp thời điều chỉnh quy mô ra quân các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chú trọng triển khai theo các đội hình nhỏ để tránh tập trung đông người. Bằng tinh thần xung kích, tuổi trẻ Vân Canh đã và đang vào cuộc kịp thời, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong, xung kích để chung tay cùng cả nước đẩy lùi và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
Mỹ Phú – Huyện đoàn Vân Canh

Trả lời