Tây Sơn: Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất võ” 2023

Hoạt động cấp huyện Hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Sáng ngày 15/01/2023, tại hội trường Huyện đoàn, Huyện đoàn Tây Sơn phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất võ” Tây Sơn đợt 1 năm 2023.
Ngày hội hiến máu đợt này với sự tình nguyện tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân, thu về 321 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2023, toàn huyện phấn đấu đạt 1000 đơn vị máu, chia làm 04 đợt hiến máu.
Hiến máu cứu người là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống đạo lý của người Việt Nam “Thương người như thể thương thân”.
Quí Trọng

Trả lời